Uw reservering is alleen geldig wanneer u onmiddellijk betaalt. U krijgt binnen de 5-30 minuten een automatische betalingsaanvraag. Sommige uitzonderingen nemen meer tijd in beslag. De niet-betaalde reservering vervalt zonder mededeling na 4 dagen.
Ook late reserveringen moeten vóór aankomstdatum betaald worden.
 
De reservatie kan gratis gewijzigd worden zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 
Toeristenbelasting:
Stad Brugge voert vanaf 1/1/2015 een toeristenbelasting van 2€ per persoon en per nacht in.
 
Deze belasting is van toepassing op alle logies (hotels, gastenkamers, hostels,...) met uitzondering van de vakantiewoningen die forfaitair worden belast. Kinderen onder de 18 jaar worden vrijgesteld van de belasting. Indien het logies BTW-plichtig is en ervoor opteert om de toeristenbelasting afzonderlijk aan de klant door te rekenen, wat internationaal gangbaar is, dan zal de belasting met BTW (momenteel 6%) worden vermeerderd.
 
 
 
Annuleringsvoorwaarden:
In geval van annulering,
meer dan 30 dagen vóór aankomst betaalt u 10 % van het totaal bedrag.
meer dan 7 dagen vóór aankomst betaalt u 35% van het totaal bedrag.
meer dan 3 dagen vóór aankomst betaalt u 60% van het totaal bedrag.
meer dan 24 uur vóór aankomst betaalt u 85% van het totaal bedrag.
24 uur en minder vóór aankomst betaalt u 100 procent van het totaal bedrag.
Bij een no-show annulering betaalt u het volledige bedrag.
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPING MEMLING
AKKOORDVERKLARING
Elke persoon die de camping betreedt, neemt kennis van dit reglement. Door betreding van het campingterrein verklaart men zich akkoord met het reglement. Het personeel van de camping heeft het recht om overtreders te verplichten het terrein te verlaten.
BBQ EN KAMPVUUR
Barbecues zijn op het tentenveld enkel toegelaten op de voorziene plaats. Ze moeten 40 cm boven de grond staan en minimum op 1 m van brandbaar materiaal staan. Kampvuren zijn verboden.  
Geen warme houtskool in de containers wegens brandgevaar.
ORDE EN NETHEID
De kampeerplaats dient proper gehouden te worden.
Het is niet toegelaten grofvuil achter te laten op de camping. Huishoudelijk afval hoort bij het restafval, glas in de glascontainer, plastic flessen en blikjes in de PMD, papier en karton in de aparte container.  
Gras verstikkend materiaal zoals plastic, worteldoeken of gevlochten matten zijn niet toegestaan. Indien u toch een mat wil gebruiken, betaalt u een toeslag van 4 euro per nacht.
HUISDIEREN
Honden zijn toegelaten en moeten verplicht aan de leiband. De ontlasting van huisdieren moet gebeuren buiten het campingterrein.
STILTE EN RUST
Camping Memling draagt stilte en rust hoog in het vaandel. Muziek mag niet hoorbaar zijn voor de buren. Na 22.30u is alle lawaai en muziek verboden.
DOUCHES EN TOILETTEN
Er zijn douches en toiletten in het sanitair blok, gelieve deze proper achter te laten.
VEILIGHEID
Op het terrein mag niet meer dan 5 km per uur worden gereden.
Mensen die niet op de camping verblijven, krijgen geen toegang tot het campingterrein.
Na 23 uur is de slagboom gesloten voor inkomend verkeer.
PRIVACY
Alle persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het verwerken van de reservatie van een kampeerplaats.
Op diverse plaatsen op het terrein hangen camera’s. Deze zijn er voor de veiligheid van iedereen. Elke kampeerder stemt toe in het maken van opnames. Bij problemen kunnen deze dienen als ondersteunend materiaal.